Test

Site Map

Psycruit

I Psycruit kan du skapa skräddarsydda kampanjer för rekrytering- och urvalsprocesser. Du väljer vilka test som du vill tillämpa från vårt urval av psykometriska test. Du kan välja att inkludera personlighetsförfrågningar, situationsanpassade test, färdighetstest och rekryteringsverktyg.

Att använda psykometriska tester i urvals- och rekryteringsprocessen är bevisligen det effektivaste och fördomsfriaste metoden för att bedöma och sortera stora volymer av kandidater. Criterions algoritmer identifierar högpotentiella kandidater samtidigt som den sorterar bort kandidater som inte matchar profilen för det specifika jobbet. Du kan också skapa egna test – enkelt och snabbt med hjälp av vår unika Criterion Scales Library.

Vad finns på Psycruit?

Med över 25 års erfarenhet erbjuder Psycruit psykometriska tester och personlighetsrapporter till organisationer för att identifiera talanger och utveckla personal.

Psycruit erbjuder kvalificerade tester och rapporter för bland annat:

  • Analysera personlighet, emotionell stil, drivkrafter, kulturell matchning samt potential
  • Bedöma ledarskapsstil, säljfärdigheter samt teamroller
  • Ta fram kandidatanpassade intervjufrågor
  • Underlag till effektiv onboarding, personlig utveckling
  • Automatisera urval och matchning i rekryteringsprocessens första skede
  • Bedöma logiska och numeriska färdigheter
  • Bedöma situationsanpassade färdigheter samt kritiskt tänkande
Jag vill veta mer

Looking for some help with tests?

Advice and practice for anyone taking a personality questionnaire.

Advice and practice for anyone taking an ability test.

Download more information about Psycruit

The Psycruit product information pack.

Psycruit psychometric, technical and functionality information.

Want to become a Psycruit user?

Register for a Psycruit test-user account at the Criterion website.

Session timeout

You haven't used your session for a while, we will be logging you out soon.

Anpassade inställningar

Accessbility Settings