Test

Site Map

Verbalt övningstest

Avgasernas slut. Är framtiden grön trafik?

Förhindrar katalysatorer avgaser?

Även om katalysatorer minskar utsläpp tar de inte bort alla föroreningar. Katalysatorns främsta uppgift är att förvandla kolmonoxid, och andra giftiga fordonsutsläpp, till koldioxid. Katalysatorer fungerar dock inte fullt ut på kortare bilsträckor, eftersom de behöver vara uppvärmda.

Är det bättre för miljön att använda biobränslen?

Det är inte helt så enkelt som att påstå att biobränslen är bättre för miljön, eftersom biobränslen ger mindre energi per kvantitet än sedvanligt bränsle. Det finns även en stor påverkan på miljön när man framställer biobränsle; från att man skördar, gödslar och besprutar stora årsproduktioner och sedan utsläpp i själva framställningsprocessen. Biobränsle ger upphov till mindre svavelutsläpp än sedvanligt bränsle, men däremot mer kvävemonoxid. Biobränsle kan ha en negativ påverkan på miljön.

Hur ser framtiden ut för utvecklingen av bränsleteknologin?

Många tror att väte är framtiden för grön trafik. Även om väte är universums vanligaste grundämne krävs komplicerade processer för att framställa, förvara och distribuera ämnet. Atom- och kärnenergidrivna bilar är egentligen bara tillämpade för att resa i tiden (vilket kräver 1.21 Gigawatt elektricitet).

Övningsfrågor

Välj ”Sant” om påståendet är sant enligt texten.

Välj ”Falskt” om påståendet är falskt enligt texten.

Välj ”Oklart” om det inte går att säga om påståendet är sant eller falskt enligt texten.

1

Katalysatorer renar avgaser effektivast på korta sträckor. *

Question 1
 
2

Bilar som saknar katalysatorer ger upphov till giftiga föroreningar. *

Question 2
 
3

Jämför man rakt av är biobränsle miljövänligare än sedvanligt bränsle. *

Question 3
 
4

Det finns ett nästintill obegränsat utbud av väte. *

Question 4
Skicka

Session timeout

You haven't used your session for a while, we will be logging you out soon.

Anpassade inställningar

Accessbility Settings